Cine suntem

            Asociația Ortodoxă Sf. Filaret cel Milostiv este o asociație a tinerilor  creștini ortodocși. Înființată relativ recent, A.O. Sf. Filaret cel Milostiv adună tot mai mulți tineri dornici de a participa la viața Bisericii, prin implicarea lor în diferite activități sociale și filantropice.  Asociația Ortodoxă Sf. Filaret cel Milostiv desfășoară simultan mai multe proiecte misionare printr-o serie de campanii care au ca scop strângerea de cărți și materiale duhovnicești destinate creștinilor din parohii, spitale, penitenciare și aziluri, precum și copiilor din învățământul școlar (grădiniță, școală, liceu).  Acțiunile noastre vizează creștinii ortodocși români, atât din țară, cât și din străinătate. Asociația își propune ca scop mai multe obiective, însă enumerăm  doar câteva mai importante:

– Desfășurarea de activități moral-religioase și culturale în cadrul comunităților românești; 

– Îmbunătățirea procesului de predare a disciplinei Religie în școli, prin susținerea elevilor și a cadrelor didactice cu materiale adecvate; 

– Susținerea parohiilor ortodoxe românești din țară și străinătate, prin înființarea și dezvoltarea bibliotecilor parohiale în vederea păstrării credinței noastre ortodoxe strămoșești; 

– Ajutorarea copiilor cu stare materială precară în vederea continuării studiilor; 

– Derularea de activități culturale în școli în vederea promovării tinerilor talente etc. 

Implicarea activă a membrilor asociației în activitățile desfășurate zilnic face ca prezența Asociației Ortodoxe Sf. Filaret cel Milostiv fie tot mai mult simțită în rândul creștinilor ortodocși români de pretutindeni, dar mai ales în rândul copiilor prin bucuria pe care le-o transmitem, prin tot ceea ce facem pentru ei. Orice persoană indiferent de vârstă este binevenită în asociația noastră. 

Fiecare gând, ideie, rugăciune, efort depus este un nou pas pe acest drum al mântuirii, spre a aduce mai multă lumină în lumea de azi, cuprinsă tot mai mult de întunericul necredinței. Cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, ale Sf. Filaret cel Milostiv și ale tuturor sfinților ne miluiască Bunul Dumnezeu și ne ajute ca tot ce facem fie spre a Sa slavă și spre a noastră mântuire. Amin !